پیک قربان تا غدیر

همایش هیات مذهبی شهرستان لنجان وهمراهی پیک قربان تاغدیر، ادامه رزمایش کمک مومنانه در راستای اهداف تلاشهای بی شائبه این قشر فرهنگی برای شناخت بیشتر ورساندن پیام ولایت وایجاد شور ونشاط اجتماعی در فاصله زمانی عید قربان تا عید غدیر است .یکی از نیازهای جامعه امروزی تبیین درست حقیقت غدیراست که خروجی آن ایجاد وحدت وانسجام امت اسلامی  باعنایت به وحدت آفرینی غدیر است .پیام غدیر که همان پیام ولایتمداری و وحدت است با همکاری مبلغین ،هیات مذهبی، مراکز فرهنگی ،قرآنی وهمیاری مسئولین کشوری ولشکری شهرستان ،درقالب برنامه های متنوع وهدایت گر با شعار هرخانه یک هیئت نقش آفرینی می کنند. شورای هیات مذهبی شهرستان لنجان بعنوان کمک یار وناظر برنامه ها مانند همیشه همراه این کاروان خواهدبود.                              شوارای هیات مذهبی شهرستان لنجان -- واحد قرآ نی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان   

 


چاپ   ایمیل

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید