پنجمین جلسه تفسیر قرآن کریم

اخبار شهرستان لنجان بازدید: 340

پنجمین جلسه دوره تربیت مدرس مهارتهای بیان تفسیر قرآن کریم با حضور استاد علی اکبر وحیدی با موضوع شیوه های تفسیری قرآن کریم طبق برنامه هفته های گذشته در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 5 و6 شهریور ماه برگزار خواهد شد.

 

چاپ