جلسه ایجاد مشاغل هیات مذهبی شهرستان لنجان

به گزارش اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان،جلسه مشاغل خانگی با حضورکارشناسان برنامه ریزی مشاغل ،گردشگری ،اشتغال واقتصاد استان وبرخی از مسئولین هیات مذهبی،شورای هیات وکارشناس فرهنگی و رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان در سالن جلسات این اداره برگزار شد .با هم اندیشی این مسئولین ،کارآفرینی وراهکارهای ایجاد مشاغل خانگی وکمک به نیروهای کارآزموده هیات مذهبی در قالب تعاونی های هیاتی ،گردشکری وصنایع دستی با عنایت به تاثیر فعالان فرهنگی  هیات مذهبی درمعیشت مردم وعلم آنها در جغرافیای فروش وبکارگیری علم بروز بازار کارواشتغال بحث وگفتگو شد.با آموزش افراد خواهان مشاغل خانگی در مراکز آموزش هیات مذهبی، این ایده می تواند کمک شایانی به کار واقتصاد شهرستان کند. 


چاپ   ایمیل

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید