تشکیل قرارگاه همدلی و مواسات شهر سده

بیستمین جلسه قرارگاه فرهنگی شهرستان لنجان ساعت  15 روز 30 فروردین ماه سال 99 در فرهنگسرای شهرداری شهر سده لنجان برگزار شد.

آقای حسين ناظم الرعايا شهردار سده لنجان در ابتدای جلسه پس از عرض خیر مقدم و تشکر از حاضران ، گزارشی از فعالیتهای شهرداری و نهادهای مردمی در بحران کرونا ارائه کرد و آمادگی خود را برای همکاری در هر برنامه فرهنگی که ارتقاء شهر در آن باشد اعلام کرد. 

در ادامه حجت الاسلام قاسم باقریان امام جمعه زرین شهر با طرح موضوع قرارگاه مواسات و همدلی، ارتباط این قرارگاه با قرارگاه فرهنگی شهرستان و قرارگاه فرعی شهرها را بیان نمود و گفت که در سال ۹۹ باید از ظرفیتهای معنوی مساجد استفاده بیشتری نماییم . ایشان نداشتن بانک اطلاعاتی جامع از همه مردم و توانمندیهای آنها و همچنین نداشتن بانک جامع از نیازمندان را از نقاط ضعف سیستم بیان کردند و گفتنددر صورتی که همه با هم بتوانیم به چنین بانک اطلاعاتی دسترسی پیدا کنیم میتوانیم برای آینده برنامه ریزی بهتری داشته باشیم .همچنین بانک جامع تر باید بر اساس یک پژوهش علمی تشکیل شده باشد و بتواند ظرفیت توده های مردم و نیازمندی های شغلی،اقتصادی ،هنری و فرهنگی آنها را شناسایی کند،و اگر بانک فوق به کمک دانشگاه ها تشکیل شود کار بسیار خوبی خواهد بود.

پس از آن حجت الاسلام صفرزاده امام جمعه زاینده رود به نقش تعاون و همکاری و نقش همدلی و و همراهی در طرحهای مهم و نقش رسیدگی به مسجد اشاره فرمودند و سپس حجت الاسلام صائبی به نقش مسجد و فعال سازی فضای مجازی و فرهنگسازی برای محله اشاره کرد.

 در جمع بندی پایانی جت الاسلام باقریان این جلسه را جلسه تشکیل قرارگاه همدلی و مواسات شهر سده نامگذاری کردند و از همه موسسات خیریه، افراد نیکوکار و هیئت امنای مساجد و معتمدین محلات خواستند که جلسات را در مساجد با حضور تعداد بیشتری از مردم پیگیری نمایند، در صورتی که شما بتوانید همه با هم اجتماع کنید و مطالب را به شکل بهتری پیش ببریدو تلاشکنید که نقاط ضعف خودتان را برطرف کنید آن زمان است که می توان گفت انسان هوشیار، دانشمند، فعال و با انگیزه می تواند در راستای احیای فرهنگ جامعه انسانی بکوشد.


چاپ   ایمیل

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید