برگزاری چهارمین دوره انتخابات کانون مداحان شهرستان لنجان

به گزارش اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان ،درچهارمین دوره انتخابات کانون مداحان شهرستان ،از تعداد 62 نفر مداح مستمر ،42نفر از این مداحان با حضور خود در پای صندوق رای به 13کاندیدای این دوره رای دادند ،که نتیجه آن به انتخاب 5نفر عضواصلی و سه عضو علی البدل منجر شد. بر گزاری این دوره از انتخابات کانون مداحان شهرستان در مرکز اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنجان وبا حضور رئیس و کارشناسان اداره تبلیغات اسلامی شهرستان و ناظر ویژه اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان بر گزارشد .


چاپ   ایمیل

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید