فرم پیش ثبت نام دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱ ۰۷:۵۶

فرم ثبت نام مربوط به مدرسه صدرای ولایت زرین شهر - دخترانه پایه تحصیلی هشتم

لطفا اطلاعات را به صورت فارسی وارد نمایید
لطفا جهت بازگشت به صفحات قبلی از زدن دکمه بازگشت مرورگر خودداری فرمایید

تکمیل نمودن همه فیلدها الزامی است *

جهت واریز مبلغ : شماره حساب جام بانک ملت 8194319902 میباشد

 و چنانچه مبلغ کمتر از دومیلیون ریال باشد فرم ارسال نمیشود