فرم پیش ثبت نام پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰ ۰۸:۴۲

فرم ثبت نام مربوط به مدرسه صدرای ولایت زرین شهر - دخترانه پایه تحصیلی هفتم

لطفا اطلاعات را به صورت فارسی وارد نمایید
لطفا جهت بازگشت به صفحات قبلی از زدن دکمه بازگشت مرورگر خودداری فرمایید

تکمیل نمودن همه فیلدها الزامی است *

جهت واریز مبلغ : شماره حساب جام بانک ملت 8194319902 میباشد

 و چنانچه مبلغ کمتر از دومیلیون ریال باشد فرم ارسال نمیشود